Korea ékkövei

Tanulj koreaiul | II. Koreai abc - Hangul és Kiejtés

2018. április 28.

Térjünk vissza az alapokhoz, nézzük meg, miből áll a hangul és hogyan ejtjük ki a betűket.

A hangul a legkönnyebb ázsiai abc, egyetlen röpke óra alatt elsajátítható. Sejong király, aki megalkotta a hangult ezt mondta róla:


"Egy okos ember egy délelőtt alatt megtanulja, egy ostoba ember 10 nap leforgása alatt."


Úgyhogy legyünk nagyon pozitívak, és tanuljuk is meg gyorsan! 
A hangul hangjelölő írás, és 24 betűből áll. A betűk (amiket gyököknek hívunk), és a hangok kombinációi pedig 10 egyelemű magánhangzót, 19 mássalhangzót és 11 diftongust (kettőshangzót) alkotnak. Az írás és olvasás mindig balról jobbra, majd fentről lefelé történik. Kis és nagybetűt a hangul nem különböztet meg. Érdekesség egyébként, hogy a diákokat az iskolában nem tanítják meg rá, hogyan kapcsolják össze a betűket, erre mindenki maga jön rá.

Mássalhangzók és kiejtésük

g/k
n
d/t
r/l
m
b/p
sz
- / ng
cs/dzs
ch
kh
th
ph
h

kk

tt


pp
ssz

ccs


3 féle mássalhangzót különböztetünk meg: vannak az úgynevezett laza, feszes és hehezetes mássalhangzók. Nekünk, külföldieknek általában a laza és a feszes mássalhangzók megkülönböztetése okoz problémákat. A mi kiejtésünk miatt a koreaiak a laza és feszes mássalhangzókat hehezetesnek érzik, és ez sajnos néha megértési/jelentésbeli problémákhoz vezet. A laza mássalhangzókat értelemszerűen lazább hangszalagállással kell kiejteni, míg a feszeset teljesen megfeszített állapotú hangszálakkal. Még egy bibi: törekedni kell arra, hogy a kiejtésükkor a szükségesnél több levegő ne áramoljon ki a hangszálak között, ettől ugyanis hehezetes hangzású lesz. Fontos azonban megjegyezni, hogy a feszes mássalhangzók nem hosszú mássalhangzók! Bár az írása kettőzve történik, kiejtésnél időtartamban nem tér el a laza mássalhangzótól.

Magánhangzók és kiejtésük

Egyelemű magánhangzók
gyök
romanizált
kiejtés
a
a
ae
e
eo
o
e
e
i
i
o
o
u
u
eu
ü
we
ve
wi
ü

A diftongus két magánhangzóból áll, de csak egy szótagot alkot. Itt igazából a hallás utáni felismerés és megkülönböztetés okozhat problémát.

Diftongusok
gyök
romanizált
kiejtés
ya
ja
yae
je
yeo
jo
ye
je
wa
va
wae
ve
oe
ö
yo
jo
wo
vo
we
ve
yu
ju
ui
i

És akkor az utolsó pontban beszéljünk kicsit a komplex mássalhangzókról. 11 komplex mássalhangzó van, amiket 2 csoportban tudunk osztani:

I. Kezdeti komplex mássalhangzó (8 db)
II. Másodlagos komplex mássalhangzó (3 db)

I. Kezdeti Komplex Mássalhangzók

Ezeknél mindig csak az első mássalhangzót ejtjük ki. A második amolyan "néma mássalhangzó".

II. Másodlagos Komplex Mássalhangzók

Ez pont a kezdeti komplex mássalhangzók ellentéte, itt a második hangot ejtjük csak ki.

Egyszerűsítések

Na ez a "szabály" magyarban a másképp írjuk másképp ejtjük szabálynak felelne meg. De pont azért írtam a szabályt idézőjelben, mert nincs konkrét szabály erre, egyszerűen meg kell tanulni, tudni kell, hogy mit mire egyszerűsítünk. Lásd pl.: 감사합니다. Itt is B betűt írunk, de mégis M-el ejtjük, tehát úgy, hogy: "kamsahamnida"

 
Remélem, sikerült értelmesen és érthetően elmagyaráznom nektek a dolgokat. Ha kérdésetek van, nyugodtan írjatok!  

Következő bejegyzés: hangok összekapcsolása


Képek forrása: ITT