Korea ékkövei

Mitológia: koreai istenségek

2020. november 16.
DALNIM (달님) a Hold istennője. Valaha egy Dalsun nevű kislány volt, aki felmászott a Mennyekbe, és holddá változott.

A kép csak illusztráció
Abban az időben, amikor csak a csillagok léteztek, a Nap és a Hold előtt volt egy szegény parasztasszony, aki rizspogácsákat adott el az életben maradásért. Ennek a parasztasszonynak két gyermeke volt, egy fiú és egy lány. Haesik, a legidősebb a kettő közül egy bölcs és felelősségteljes fiú volt, míg a lánynak, Dalsunnak ártatlan és bizakodó szíve volt.

Egy nap, mikor a rizspogácsák árulásából indult haza az anya, összetalálkozott egy tigrissel a domb tetején. A tigris rizspogácsát követelt, cserében pedig azt mondta, meghagyja az anya életét. A nő megijedt, és odaadta a kosarából a megmaradt rizspogácsák legjobbikát, így a tigris otthagyta az asszonyt, aki folytatta útját. Azonban hamarosan a tigris újra meg újra megjelent, és addig kért újabb és újabb rizspogácsákat, míg egy sem maradt. Az anya könyörgött az életéért, esedezett a tigrisnek, hogy a gyermekei kedvéért hagyja meg az életét. Arra a gondolatra, hogy nem csak egy, de három embert is elfogyaszthat vacsorára, a tigris felfalta az anyát, majd felöltötte a ruháit. Ilyen álcában ment a parasztasszony házába, remélve, hogy becsaphatja a két gyermeket.

Ám mikor a tigris megérkezett a házhoz, zárt ajtókat talált. A gyerekeket nem győzte meg az álcázott tigris. Azonban a tigrisnek valahogy sikerült elhitetnie velük, hogy ő az anyjuk, és a gyerekek ajtót nyitottak. Micsoda meglepetés érte őket akkor! A gyerekek sikítva menekültek a tigris elől, aki körbe-körbe üldözte őket a házban, majd ki az ajtón, fel egy fára. A tigris azonban talált egy fejszét a házban, és elkezdte kivágni alattuk a fát. Abban a pillanatban Dalsun imádkozni kezdett a Mennyekhez, hogy küldjenek le nekik egy kötelet. Azért könyörgött, hogyha ő és a bátyja igaz szívűek, és méltóak a megmenekülésre, akkor a kötél legyen elég erős, hogy megmentse őket. Ha azonban nem érdemesek rá, a kötél legyen öreg és rohadt, hogy lezuhanjanak. Akkor pedig egy erős kötél hullott alá az égből, és a két gyermek mászni kezdett, míg el nem érték a Mennyeket.


SEOKGA (석가) egy lázadó, csaló isten. Ő és Mireuk voltak a felelősek a világ megteremtéséért. 

A kép csak illusztráció
A Changsega (az univerzum teremtésének dala) szerint, Seokga istenség három versenyen is megpróbálta legyőzni Mireukot, a világ kezdeti teremtőjét. Az első versenyen az volt a feladatuk, hogy feszítsenek ki egy kötelet az Északi-tenger mentén. S míg a versenyen Seokga ezüst kötele elszakadt, addig Mireuk arany kötele ép maradt. Így Mireuk győzelmet aratott. A második versenyen az volt a feladatuk, hogy kössék össze a Seongcheon folyót a világ összes többi folyójával. Seokga felhőszakadásokat idézett, de nem tudta elérni, hogy a Seongcheon összekapcsolódjon az összes többi folyóval. Mireuk téli jeget hívott, és összekötötte a Seongcheont az összes többi folyóval, mivel a víz megfagyva tágul.

Az utolsó versenyen Mireuk és Seokga magnólia virágot ültetett. A két istenségnek el kellett aludnia, s az az istenség, amelyik felé a magnólia álmukban hajolt, nyert. A magnólia Mireuk felé hajolt, de Seokga levágta a virágot, és a saját ölébe tette. A haragra gerjedt Mireuk elátkozta a földet, ezzel hozva a tökéletlenséget a világra. Seokga, az igazságtalan győztes, ezután börtönbe zárta Mireukot. Három nap múlva azonban Mireuk elmenekült a börtönből. Válaszul Seokga utasította háromezer papját, hogy eredjenek Mireuk nyomába, és öljék meg. S bár a küldetés sikeres volt, a vállalkozás mégis hiábavaló: a föld már hibás állapotban maradt.

GAMEUNJANG-AGI (가믄 장 아기), a sors és a szerencse istennője. 

A kép csak illusztráció
A legenda egy kolduspárról szól, akik világra hozták első gyermeküket. A környékbeli gazdák ajándékokat gyűjtöttek nekik, és egy ezüst tálban adták oda az anyának és a gyermekének, ezért az első kislányt Ezüst Gyermeknek nevezték el. A második gyermek születésénél a gazdák egy réz kagylóban hozták az ajándékaikat, ezért a kislányt Réz Gyermeknek nevezték el. A harmadik lány születése után az emberek már csak egy fából készült tálon hozták az ajándékokat, ezért a harmadik lányt Fa Gyermeknek nevezték el; ő volt Gameunjang-agi. 

Születésével szerencse és gazdagság köszönt a koldusok házába. A szülők meggazdagodtak, és elfelejtették, hogy valamikor koldusok voltak. Egy napon megkérdezték a lányaikat, kinek köszönhetik  a jó életüket. Az első két lány azt felelte, hogy az égnek, a földnek és a szüleiknek köszönhetik boldogságukat. A legfiatalabb lány azonban elvárásuk ellenére azt válaszolta, hogy az égnek és a földnek, az apának és az anyának, valamint a saját erejének köszönheti boldogságát. Az apa annyira mérges lett a válasz hallatán, hogy kidobta a legfiatalabb lányát a házból. Bosszúból Gameunjang-agi húgait százlábúvá és gombává változtatta, míg a két szülőt vaksággal sújtotta.

Gameunjang-agi az országot járva menedéket talált egy családnál, ahol három fiúgyermek élt. Mikor ezek a fiúk elmentek, hogy gyökereket gyűjtsenek, a két idősebb mindig megtartotta magának a gyökér jó részeit, a rosszakat pedig a lánynak adták. Ám a harmadik fiú a gyökér legrosszabb részét mindig maga fogyasztotta el, a jobb részeket pedig Gameunjang-aginak adta. Végül a harmadik fiúval egymásba szerettek. Egy nap az erdőben arany gyökereket találtak, és meggazdagodva házasságot kötöttek és boldogan éltek.

De hamarosan Gameunjang-aginak elkezdtek hiányozni a szülei, ezért egy bált szervezett, amire meghívta az ország minden koldusát és vak emberét. Mindenhonnét jöttek, ám a lány nem találta a szüleit. Mikor már a bál kezdett a végéhez közeledni, befutott egy vak koldus pár: Gameunjang-agi szülei. A lány ételt adott nekik, és felfedte előttük kilétét. A szülei pedig döbbentükben elkezdték visszanyerni a látásukat.

SAMSHIN-HALMANG (삼신 할머니) az élet és a szülés istennője. 

Valaha emberlány volt, ám miután megnyerte a virágok kinyílásának versenyét (a virág az élet jelképe a koreai mitológiában) a Sárkány király lánya ellen, istennővé vált, aki a terhességért és a babák megszületéséért felelt. Megvédi a babákat és az anyákat a veszélyektől, és ő a bábák védőszentje is. Azt beszélik, hogy amikor egy bába meghal, szellemé válik, amit Samshinnek hívnak, és onnantól Samshin-halmangnak segít megvédeni a babákat és az anyákat. A Samshin-halmang más néve Samsin Halmoni, vagyis Samshin Nagymama. 

A képcsak illusztráció.


YUHWA (유화) a fűzfák istennője. Ő Habaek, a folyók és vizek istenének lánya, akit megkívánt a napisten, Haemosu. A napisten úgy ejtette csapdába Yuhwát, hogy néhány vonalat rajzolt a földbe, amiből hatalmas réz palota növekedett. Yuhwát és nővéreit annyira lenyűgözte az építmény, hogy bemerészkedtek, odabent pedig Haemosu és kísérői üdvözölték, majd pazarul elszórakoztatták őket. Mikor pedig a napisten jelt adott, a kísérői becsapták az ajtókat, hogy csapdába ejtsék a három istennőt. Két nővérének sikerült elmenekülnie, de Haemosu elfogta Yuhwát, majd feleségül vette. Az istennőnek végül sikerült elmenekülnie, azonban ezért a vétekért száműzték az apja királyságából, és halandó életre ítélték, majd egy patakba vetették. Néhány halász azonban kimenette, és mivel elkábította őket a szépsége, a puyeoi királyhoz, Keumwához vitték. A király elismerte szépségét, és ágyasának fogadta. Azonban amint a folyóba vetett nőt napfény érte, megszülte Haemosu fiát: Jumongot. 


KIMSURO. Krisztus után 43 körül kilenc vén kormányozta Korea Kaya nevű régióját. Mivel azonban nem volt egy központi hatalom, és régió széttagolt volt, így az emberek a mennyi istenhez, Hwaninhoz imádkoztak egy erős uralkodóért, hogy egyesítse őket. Hwanin hangja pedig egyszer csak felcsendült a mennyekből, több száz embert vonzva a Kuji-hegyre, ahol arra utasította őket, és a kilenc vént, hogy énekeljék el a Kujigát*. A dal eléneklése után Hwanin egy arany ládát eresztett le az égből, amely hat nagy arany tojást tartalmazott. Ezekből a tojásokból kelt ki Kimsuro isten és öt szolgáló arisztokratája, akik mind kilenc méter magasra nőttek, alig pár nap alatt. Kimsuro egyesítette a kilenc városállamot és létrehozta Kaya királyságot, párbajban legyőzte Talhae istenet  (Silla leendő alapítóját), és nem volt hajlandó megházasodni, amíg az istenek feleséget nem küldtek hozzá Indiából; ő volt Hwangok.

*(A Kujiga a Kuji hegyről kapta a nevét, arról a hegyről, ahol elénekelték. Ez állítólag Korea legrégebbi dallá komponált verse. A Kuji egyébként "finom teknőst" jelent. Amellett pedig, hogy ez Korea legrégebbi verse, a mágia-vallási jelentősége miatt is fontos. A vers, dal kántálást tánc is kísérte, így ez a koreai sámán-rituálé egyik legkorábbi (ha nem az első) rögzített példánya. A dal formája az ősi varázslatokra is jellemző univerzális képlet: megnevezés - parancs - feltételezés - fenyegetés.)

 

A vers így hangzik: 

Keobuga, Keobuga
Meorireul naeeora
Naeeonoch'i aneumyeon
Kuweo meogeuri**

 

Teknős, teknős,
dugd ki a fejed!
Ha nem teszed,
megsütünk és megeszünk téged!***

 

** Az eredeti szöveget nem találtam meg, csak a romanizáltat.
***A magyar fordítás a sajátom, szóval kérlek, nézzétek el nekem a műfordítói képességeim hiányát.

 

IGONG (이공), más néven Hallakkungi. Ő az az isten, aki az Élet és a Halál Virágoskertjét gondozta. Minden virág, ami ebben a kertben nő egy élő ember lelke, Igong pedig az életük hosszát és minőségét felügyelte. Az isten úgy vetett véget az emberek életének, hogy leszakította a megfelelő virágot (a lelküket), majd pedig a lelkük érdemei alapján az újjászületésükről is döntött. Ezt az istent csak Jeju szigetén, Korea déli partjainál fekvő hatalmas szigeten imádták.


HABAEK (해밝) a Yalu folyó istene, ami ma Észak-Korea és Kína határán folyik. Ennél fogva Habaek fontos feladata volt az északi határ őrzése. Habaek lányát, Yuhwát foglyul ejtette, és a menyasszonyává tette a napisten, Haemosu. Habaek panaszt tett Hwaninnak, az istenek mennyei királyának, aki utasította Haemosut, hogy találkozzon a feldühödött apával. A találkozás során azonban párbajba keveredtek, és Haemosu legyőzte Habaeket, de aztán jóindulatúan beleegyezett egy formális, hivatalos esküvőbe. Ezt követően a még mindig vonakodó menyasszony elmenekült, és Keumwa királyánál lelt menedékre.

KOENEGITTO, Jeju sziget háborús istene. 

Kép forrása ITT
Koenegittonak volt egy bronz gongja (tamtam), amelyet egyszer megkongatva milliónyi katonából álló sereget volt képes varázsolni, kétszer megkongatva pedig el tudta tüntetni a sereget. Koenegitto egy kegyhelyisten, Sochonguk fia volt, édesanyja pedig egy halandó nő, Paek Chunim. Mikor Koenegitto három éves volt, olyannyira irányíthatatlanná vált, hogy az anyja egy ládába zárta, a ládát pedig a tengerbe dobta.

Koenegitto kiszabadult a ládából, feleségül vette a tenger sárkányistenének legfiatalabb lányát, de felkérték, hogy hagyja el a tengeri királyságot, miután hatalmas étvágya kiürítette a sárkányisten éléskamráját. Feleségével a koreai szárazföldön fekvő Chonjába ment, ahol Koenegitto hőssé vált azzal, hogy elűzte az északról betörő hadsereget (amit többfejű tábornokok vezettek). A bronzpáncélos félisten ezután diadalmasan visszatért Jeju-szigetre, hogy bosszút álljon szülein, amiért a tengerbe dobták. Halálra rémítette mindkettőjüket, majd apját hegygerincé, anyját szentélyé változtatta.


HAEMOSU - A koreai napisten, akit általában varjútollakból készült fejdísszel ábrázolnak, melyek abból a gigantikus varjúból származnak, amelyet megölt, amikor ellopta a napot, majd pedig visszatette az égre. Haemosu legfőbb fegyvere egy napkard, amely ugyanolyan fényesen ragyogott, mint a nap.

Épp mint a nap, az ő otthona is az egekben volt, ám minden hajnalban elhagyta azt, és a Föld felé repült a szekerével. A szekér neve Oryonggeo volt, öt sárkány húzta, és gyorsabban haladt a szélnél. A napisten kísérete eközben óriási fehér hattyúkon követte, amelyek ezerszínű, zenét árasztó felhőkön utaztak. Haemosu és udvara Puyeoban landolt, a Három Királyság fővárosában. Ott a napisten egész nap a halandók ügyeivel foglalkozott, naplementekor pedig visszatért az otthonába. Haemosu megkívánta, majd feleségül vette Habaek egyik lányát, Yuhwát, aki bár elmenekült, de fia született a Nap istentől.

Choi Minhwa művész munkája: "Haemosu csatája"


A képek és néhány isten történetének forrása: ITT
Egyéb forrás: ITT

S.C.I Mystery

2020. november 9.

Műfaj: krimi, misztikus, pszichológiai, detektív, BL

Dátum: 2018

Részek száma: 24

Ország: Kína

Főszerepben: Kido Gao (Bai Yutong) és Ji Xiao Bing (Zhan Yao)

Ismertető: A történet a jó és a rossz élet-halál harcáról szól. Egy csapat szembeszáll a sötét erőkkel, eseteik keverednek az illúzióval, a tudománnyal, de néha még a mágiával is. Bai Yutong és Zhan Yao pedig vegyítve a nyers erőt és a pszichológiát mindent megtesznek, hogy felgöngyölítsék az ügyeket.

Trailer: KATT

Online: BL Hunsub oldalán

Véleményem: Hajlamos vagyok arra, hogy egy sorozatot úgy is megszeressek, hogy közben tisztában vagyok a sok, néha nagyon is szembetűnő hibájával. Ezt a sorozatot a végére sikerült csak megszeretnem igazán, a köztes részeknél elég szkeptikus és kritikus voltam; viszont még így is két nap alatt ledaráltam, tehát azért tudott valamit adni ez a 24 rész, a hiányosságok ellenére is. 

Kezdjük azzal, hogy az alap koncepció nagyon érdekes volt. Nem a szokványos krimi, abban az értelemben, hogy az egész a pszichológia és a hipnotizálás témája köré épül, aminek nagymestere Zhao Jue Zhan Yao. Engem ez váratlanul ért, mert egy youtubeon fellelhető érdekes fmvn felbuzdulva álltam neki, és a sorozat leírása meglehetősen semmitmondó volt, szóval nagy örömmel vettem tudomásul, hogy végre egy téma, ami érdekel. 

Az ügyeket főleg a pszichológiára és a hipnózisra építve oldják meg, ami önmagában lehet nagyon érdekes; de itt már elég hamar sokszor ismételtté vált. A probléma az alap koncepcióval (és egyébként az ügyekkel kapcsolatban is) az volt, hogy felszínes. Nem elég mély, nem elég részletes. Zhan Yao, bár híres és zseni pszichológusnak és profilozónak van beállítva, de már a harmadik ügynél elég nyilvánvaló volt, hogy mindig ugyanazt a sémát emlegeti, és mindig ugyanazzal a módszerrel oldja meg az ügyeket. Nem hangzottak el a szájából új felfedezések, következtetések, és a módszerei sem voltak változatosak; egyetlen dolgot tudott, és azt használta minden ügynél. 

És ha már ügyek; elég hamar rájöttem, hogy valószínűleg egyik ügyet sem fogom teljesen megérteni. Röpködtek a nevek, egymást érték a döbbenetesebbnél döbbenetesebb felfedezések, amiket előtte nem alapoztak meg, és bár a cselekmény pörgött, már-már túlságosan. A legtöbb ügynél nem egészen értettem, ki kicsoda, és mi köze az egészhez, hogyan és miért csinálta, amit csinált, és ez nagyon zavart, egészen a végéig.

Az ügyekhez kapcsolódóan fontos beszélni Zhao Jue-ról. Ő a mi nagy hipnózis gurunk, mindenki ismeri, mindenki tudja, hogy egy zseni, aki álmában is képes téged révületbe ejteni; nem is véletlenül csukták le potom húsz évre. Hamar kiderül minden alkalommal, hogy a pasinak minden ügyhöz van valami köze; csakhogy én a kapcsolatot néha nem egészen tudtam követni. Mindig felmerült a neve, de sosem értettem, hogy mégis hogy kapcsolódhatnak az ügyek hozzá. Mikor már letettem róla, hogy ezt megértsem, arra próbáltam rájönni, hogy mi lehet a szándéka; de ez sem sikerült. Valószínűleg ez is olyan lehet, mint az Untamed volt; ismerned kell a világot, hogy mindent megérts, hiszen ez is egy könyvadaptáció. Nagyon sokszor éreztem magam kihagyva, mintha mindenki tudná, miről van szó, csak én vagyok a kívülálló. Teljesen természetesen lettek behozva olyan nevek, akikről korábban soha nem hallottunk, és úgy beszéltek róluk, mintha mindenkinek tudnia kellene, kik ők. Hiába próbáltam lépést tartani, háromszor visszatekerni, nem mindig értettem, hogy mi történik. 

Ehhez az is hozzájárulhat, hogy hiányzott a dramaturgiából a jól kifundált ív, és a mélység. Az ilyen sorozatokban az ügyek általában kapcsolódnak egymáshoz, és valahogyan előreviszik a szereplőket, hogy elérjék a céljaikat, vagy jöjjön valami katarzis. De az ügyek egymástól különállóak voltak, és céltalan volt a történetük; az egyetlen kapcsolat közöttük Zhao Jue volt, de az sem világos, hogy miért és hogyan. A történetnek nem volt eleje, nem volt közepe, és nem volt vége. Nem tudom, honnét indultunk el, és hová érkeztünk meg, amitől hiányérzetem van. 

Visszatérve a hipnózisra: mivel ez volt a sorozat fókusza, kicsit jobban kellett volna... fókuszálni rá, értitek. De hasonlóan az ügyekhez, ez sem volt elég mély. Sehol egy szakzsargon (amit ugyan nem értünk laikusként, de kell ahhoz, hogy elhiggyük, hogy itt bizony nagyágyúkkal van dolgunk), sehol a profizmus. Láttuk, hogyan történik a hipnózis, de nem értettük. És mivel ez volt a sorozat lényege, ezért erre sokkal jobban oda kellett volna figyelni. 


Na és akkor a szereplők, és persze a szerelmi szál, amire mindenki vár. Volt egy csapat különleges nyomozónk, akik nagyon szeretni valóak és jó fejek voltak, de hogy mitől voltak ők és az ügyeik különlegesebbek az átlagnál, azt nem tudom. A legtöbben elég felszínes, két dimenziós karakterek voltak, mindenféle különleges személyiségjegy nélkül, nem tűntek ki semmiben, de héj! Legalább jó fejek voltak. 

Bai Yutong volt a csapat vezetője, a nagyágyú, a híres rendőr. Na neki legalább volt személyisége. Ő volt a jó megtestesítője, de végre nem a szélsőséges módon. Mind tudtuk, és láttuk, hogy ő itt a jófiú, de közben nem mosták tisztára, nem tették sérthetetlenné és tévedhetetlenné, és voltak bőven rossz tulajdonságai; vagyis hiteles volt. Megvoltak a maga elvei, amik mellett kiállt, hűséges és megbízható volt: és sokak szerint Zhan Yao lelkiismerete. Na ezt nem egészen értem. Zhan Yao volt Bai Yutong helyettese, ő volt hívatott megtestesíteni a "rossz zsarut". Ez már csak abból is látszik, hogy Bai Yutong mindig fehérben, Zhan Yao pedig feketében mászkált (klisé igen, de szerintem itt nagyon jól mutatott).  Ez a terv valahol félúton elakadhatott, mert a cuki, kiscica arcú srácnak maximum a nézése volt rossz. Nem tudom, mitől akart ő lenni a negatív zsaru, bár értem, hogyan akarták ezt kivitelezni. Zhan Yao nem riadt vissza a hipnotizálástól, és ha ez kellett ahhoz, hogy információt csikarjanak ki valakiből, ő lelkiismeretfurdalás nélkül megtette; amit persze Bai Yutong mélyen ellenzett, és meg is szidta érte Zhan Yaot, hátha az majd rosszul érzi magát tőle. Gondolom ezért mondják azt, hogy Bai Yutong az ő lelkiismerete. Csakhogy ilyenre nagyjából háromszor volt példa, illetve egy alkalommal majdnem lelőtt egy rossz fiút, és Bai Yutong már teljesen el is képedt rajta. Tehát egyrészt ez a szál sem volt kidolgozva, másrészt Zhan Yao szerintem csak kihasználta a tehetségét, de rosszat sosem akart tenni vele, és soha nem is voltak ilyen szándékai. Bai Yutong lépten-nyomon Zhao Jue-hoz hasonlítgatta, ami ha engem kérdeztek dicséret, de a sorozatban ez nyilván bunkóság volt. A lényeg, hogy nem egészen értem, mitől ő a rossz zsaru, de az is igaz, hogy ha nagyon akarná, mindenféle lelkiismeretfurdalás nélkül képes lenne akárkit akármire rávenni. 

És akkor a szerelmi szál(ak). Vagyis csak az az egy, ami volt. Bai Qingtong és Gongsun. Bai Qingtong Yutong nővére volt, Gongsun pedig a S.C.I patológusa. Nyilván kettejük hetero románca volt hívatott kitölteni azt az űrt, amit a kínai cenzúra miatt Bai Yutong és Zhan Yao, illetve Bai Chi és Zhao Zhen nem tudtak (mert tuti volt valami Bai Chi és Zhao Zhen között, senki ne próbáljon meggyőzni az ellenkezőjéről! De erről majd később.) Bai Qitong felbukkanásának első két részében rém irritáló és ijesztő nő volt, akitől a falra tudtam volna mászni; de legalább volt személyisége és kiállása. Ezt a személyiséget sikerült teljesen eltörölni, és egy felszínes kis fruskát varázsolni belőle, méghozzá elég hamar. Sok szerepe nem volt azon kívül, hogy jó gyakran lerészegedett, és Gongsunra nyomult. A kapcsolatuk engem szó szerint irritált. Eleve nem szeretem a se veled, se nélküled dolgokat, hát még az olyat, amikor ok nélkül, mondvacsinált problémákon veszekdnek a szereplők, és egyedül azért nem jönnek össze, mert csak. Hadd szenvedjen a néző az utolsó percig. Engem nem tudott lekötni a románcuk, mert nagyon nem volt reális, és kifejezetten irritáló volt nézni, hogy nyilvánvalóan együtt akartak lenni, de szó szerint csinálták maguknak az okokat, amiért veszekedhettek. 

Bai Yutong és Zhan Yao kapcsolata még brománcnak is kevés volt, nem volt köztük túl sok interakció, de hát az ember nem vár mást egy kínai BLtől. Sokáig nekem elég egyoldalúnak is tűnt a dolog. Bai Yutong nyilvánvalóan tűzbe ment volna Zhan Yaoért, de fordítva ebben már nem voltam biztos. A végén Zhan Yaonak voltak jó megnyilvánulásai, amivel éreztette, hogy ő is hasonlóan érez Yutong iránt. Viszont érezelmek szempontjából a sorozat Bai Yutongot emelte ki, míg karakter szempontjából Zhan Yaot, így a dinamika elég labilis volt. Jó páros voltak, ne értsetek félre, de sokszor azt éreztem, hogy Bai Yutong viszonzatlan szerelmes, míg Zhan Yao pedig meg nem értett antihős. 

És jöjjön a mellék párosunk, akikért éltem-haltam: Bai Chi és Zhao Zhen. Bai Chi Bai Yutong rokona volt (igen, ezt a kapcsolatot sem értettem), Zhao Zhen pedig egy bűvész. Köztük már az első perctől volt kémia, és ők voltak az igazi, lüktető páros; Bai Chi a kis dadogós, félős rendőrgyerek, aki nem hisz a mágiában, Zhao Zhen pedig a tehetséges, magabiztos bűvész, akinek pimaszul tetszik, hogy Bai Chi szélhámosnak tartja őt. Olyan kevés jelenetet kaptak, hogy az felháborító, de azok a jelenetek legalább viccesek, aranyosak és sokatmondóak voltak. Kedvenc párosom volt, és sajnáltam, hogy nagyjából 4 epizódban szerepeltek csak együtt. Azt is megdöbbenéssel vettem tudomásul, hogy Bai Chi időközben Zhao Zhenhez költözött (bár ennek az oka elég hihetetlen és irreális volt), de a készítők ezt is mintegy mellékesen közölték csak. 

Zhao Jue volt végig  a kedvencem, valahogy engem is sikerült hipnotizálnia. Nem szólt kb. két szót sem, de olyan kiállása volt, hogy szájrágcsálva figyeltem. A pszichológiában és a hipnotizálásban viszont szerintem a képességei ugyanazon a semleges szinten voltak, mint Zhan Yaoé, szóval nem tudom, mitől profibb ő, mint Zhan Yao vagy bárki más, de a színész nagyon eltalálta a titokzatos zseni karakterét, aki bármire képes, és aki mindenben benne van. 

Voltak kisebb-nagyobb hullámvölgyek a sorozatban: például patológusok mióta szoktak torkot műteni? Tapasztalatom szerint jobban értenek a holtakhoz, mint az élőkhöz, de a mi Gongsununk multifunkcionális pasi volt, és nagyjából minden orvosi beavatkozást el tudott intézni, amire a fiúknak szüksége volt. A kellékek és az effektek is néhol ingadoztak, volt egy nő, akinek nem túl esztétikus, előremeredő, kiálló fogsora volt, de olyan élesen látszott, hogy mű az egész, hogy az már nevetséges volt. Aztán volt egy rész, ahol Bai Yutongék egy robbanás elől a vízbe vetették magukat, és bár rögtön értük mentek a többiek motorcsónakkal, a srácok elsodródtak valami isten hátamögötti partra, ami olyan esélytelen, minthogy az egerek macskát esznek. Az egésznek csak az volt a funkciója, hogy Bai Yutong szájon át lélegeztethesse Zhan Yaot, ami elég kiábrándító. Zavaros volt a sztori Bai Qingtong körül is, és ezt a szálat a végére sem magyarázták meg; viszont rájöttem, hogy azért maradhatott ennyi elvarratlan szál, mert november 30-án jön a 2. évad, talán abban már elvarrják ezeket.

És végezetül, ami még nagyon zavart az a fordítás. Tele volt elütésekkel, értelmetlen mondatokkal, volt, hogy több soron át helytelenül volt írva ugyanaz a szó. Tudom, nem illik a fordítókat szidni, mert sokan azt vallják, hogy "legalább valaki lefordítja", de ez engem nem érint, angolul is meg tudom nézni, ha nincs más. Én azt vallom, ha valaki már egyszer nekiáll valaminek, azt csinálja rendesen. Inkább várunk egy nappal többet a magyar feliratra, minthogy összecsapott, értelmetlen mondatok hadát kapjuk.

Sikerült nagyon szkeptikusnak és kritikusnak lennem, és biztos fogalmatok sincs, hogy ezek ellenére mégis hogy tetszhetett ez a sorozat. Nos, én sem igazán tudom. Volt benne valami, ami megfogott. Az részek elég pörgősek voltak, nem volt idő unatkozni, az ügyek is érdekesek, és bár a pszichológia része nem volt túl profi, de engem az is lekötött. Voltak aranyos momentumok is (pl. amikor a fiaink majdnem örökbe fogadtak egy kisfiút, hát ott majd lefolytam a székről), és bár nagyon kapkodós és felszínes volt benne sok minden, sikerült elég érdekesre megcsinálni ahhoz, hogy simán ledaráljam két nap alatt. Meg egyébként is, én azokkal a sorozatokkal vagyok a legkritikusabb, és azokról írok a legtöbbet, amik tetszettek, és mivel tetszettek, felidegesít, hogy mégis ennyi hiba van benne. 

Sok jó elem is van a sorozatban, és aki már hozzászokott a kínai művekhez, azokat szerintem az sem zavarja, amiket fent leírtam, mert sajnos vagy nem sajnos, ezek az ország más produkcióira is elég jellemzőek. Mindenesetre érdemes neki esélyt adni, szóval hajrá.

Tudja, sok ember fejére esett már alma, de csak Newton fedezte fel a gravitációs elméletet. Ez a tehetség!

… néha az életmentéshez ölnünk is kell.

A legironikusabb dolog megölni valakit, hogy másokat megmentsünk.

A világban nincs olyan út, amiről biztosan tudjuk, hogy az a helyes.

Ha az emberek túl tisztán látják az életet, az csak fájdalmat okoz nekik.

A gyűlöletet csak gyűlölettel lehet megoldani.

Ha csak a szemeid használod, akkor sok dolog marad láthatatlan.

Zhan Yao: Tényleg nem tudnám elviselni, ha történne veled valami. Hibáztatsz érte?

2020 legjobban fizetett színészei

2020. november 1.

*A számok csak megközelítőek, néhány száz dollárral eltérnek minden cikkben, amiben a fizetésükről írnak, így pontos számot nem tudni!

10. Ji Chang Wook

42 000 dollárt, azaz nagyjából 13 213 620 forintot kap epizódonként.

9. Song Joong Ki

50 300 dollárt, azaz nagyjából 15 824 883 forintot keres epizódonként.


8. Lee Jong Suk

Song Joon Kihez hasonlóan ő is 50 300 dollárt, azaz megközelítőleg 15 824 883 forintot keres epizódonként.

7. Yoo Ah In

58 700 dollárt, vagyis körülbelül 18 467 607 forintot kap epizódonként.

6. Lee Seung Gi

59 000 dollárt, vagyis nagyjából 18 561 990 forintot keres epizódonként.

5. Lee Minho

Lee Seung Gihez hasonlóan ő is 59 000 dollárt, vagyis nagyjából 18 561 990 forintot kap epizódonként.

4. So Ji Sub

67000 dollárt. vagyis 21 078 870 forintot kap epizódonként.

3. Jo In Sung

68000 dollárt, azaz nagyjából 21 393 480 forintot kap epizódonként.

2. Hyun Bin

84000 dollárt, vagyis nagyjából 26 427 240 forintot keres epizódonként.


1. Kim Soo Hyun

85000 dollárt, azaz nagyjából 26 741 850 forintot keres epizódonként.

Így ünnepeld a Halloweent Koreában!

2020. október 28.

Halloween közeledtével elhoztam nektek az egyik kedvenc Ázsia témával foglalkozó bloggerem cikkét, aki egy iszonyúan tartalmas és klassz posztot osztott meg nemrég. A végére pedig hoztam nektek egy halloweeni szószedetet is (mert a nyelvtanulás nem maradhat el). 


Tartalom:

  • I. Gyakran ismételt kérdések
  • II. Hol lehet jelmezeket és dekorációkat kapni
  • III. 2020-as halloweeni rendezvények
  • IV. Szórakozás, partik
  • V. Hol kaphatsz halloweeni ételeket
  • VI. Szószedet


I. Gyakori kérdések

Megünneplik a Halloweent Koreában?

A Halloweent még mindig nem ünneplik olyan szinten, mint a nyugati országokban (például Amerikában vagy Kanadában), de az utóbbi években a koreaiak is egyre jobban megbarátkoztak az ötlettel, hogy halloweeni partit csapjanak a gyerekeknek az iskolában vagy magániskolákban. Néhány kávézó is előszeretettel aggat halloweeni dekorációt, míg az iskolai fesztiválokon halloween témájú kísértetházakat lehet találni. Bár erre még távolról sem lehet azt mondani, hogy Korea nagy Halloween lázban égne, azért már barátkoznak a gondolattal.

Játszanak csokit-vagy-csínyt?

Ez általában a gyerekek kedvéért szokott történni, és ez is csak a lakóházakra, iskolákra vagy magániskolákra jellemző.

Hogy mondod koreaiul, hogy "Boldog Halloweent!"?

해피 할로윈! (haepi hallowin!)

Hol találok Koreában sütőtököt?

Koreában létezik olyan, hogy édes sütőtök (단호박), ami tökéletes a tökpüré készítéshez, ami a pumpkin spice latte egyik alapanyaga (recept itt), de készíthető belőle tökleves és tökös sütemény is. Ilyet pedig a Coupang-on lehet venni (ami egy online áruház). Viszont ez is trükkös, mert azt az igazi, sárga sütőtököt itt sem lehet kapni, csak a belsőséget (cuki kis kockákra vágva), vagy valami olyat, ami elég távolról hasonlít csak az általunk ismert sütőtökre.

II. Hol lehet Halloweeni jelmezt kapni?

Joy Party - Szöul, Iteawon
Itt nem csak jelmezeket, de maszkokat, és dekorációt is lehet kapni. 

Party House - Szöul, Gangnam
Lufi, arcfesték, partikellékek, és dekoráció is kapható a jelmezek mellett.

Party N Deco - Szöul
Jelmezek mellett kellékeket is találsz, mint parókákat és maszkokat, illetve halloweeni jóságok mellett olyan parti kellékeket is árulnak, amiket máshol nem találsz meg.

II/b. Hol lehet dekorációt kapni?

Daiso

Mivel a Halloween évről-évre egyre népszerűbb, így a Daiso szezonális kínálata is bővült. Mostanra lehet kapni égőket, őszi dekorációs leveleket, tököket és falra akasztható díszeket is. A máshol alapfelszerelésnek számító macska füleket, vámpírköpenyeket, ördögszarvakat és vasvillákat is árulnak már. Ha pedig last-minute jelmezt keresel, itt azt is megtalálod!

Flying Tiger Copenhagen

Mivel Magyarországon is van boltjuk, mi is tudjuk, hogy itt aztán lehet bőven érdekes és furcsa csecsebecséket kapni.

III. 2020-as halloweeni rendezvények

Blood City at Everland

Everland a legnagyobb tematikus park, ami nyilvánvaló helyszínt jelent a legnagyobb halloweeni parti számára. A rendezők minden évben átformálják a park egy részét zombi parkká, hogy ezzel illeszkedjen az ünnephez, ezenkívül pedig indítanak tematikus hullámvasutakat, mint a T-Express, és van kísértetházuk is. 

Esemény dátuma: 2020, augusztus 30 - November 11. 


Dark Side of Seoul

Ha Szöul sikátorainak és hátsó utcáinak véres történelmében szeretnél vájkálni, akkor ez a túra való neked. Itt megismerkedhetsz városi legendákkal és a szellemekkel, amik kísértik ezeket az utcákat - ha szerencséd van, tanúja is lehetsz egy ilyen kísérthetésnek. 


Escape from Psycho Circus

Ez állítólag egy nagyszerű EDM fesztivál, amiben az előadók horrorfilmbe illő szellemjelmezeket öltenek. Van itt Grunge, lánc, szegecsek, és ami csak kell az éjszakához. De nem csak a jelmezek adják a hangulatot, hanem a zene és az ijesztő karneváli dekoráció is.
Sajnos az ideit a vírus miatt 2021-re halasztották.


Lotte World Adventure Halloween

A Lotte World egy szórakoztató központ, itt található a világ legnagyobb beltéri vidámparkja, ami egész évben nyitva tart. A Lotte World minden évben rendez egy látványos halloweeni felvonulást a gyerekeknek, ami mostanra már egy barátságos, családbarát eseménnyé vált. Éjszaka pedig, az idősebb látogatókat szaladgáló zombik ijesztgetik. 

Esemény dátuma: 2020. szeptember 25 - november 15.Seoul Land Luna álarcos bál

A Seoul Land volt az ország első tematikus parkja, ami évről-évre rendez mára már hagyományossá vált családi programokat. Mivel a koronavírus megváltoztatta a világ arcát, az idei téma, hogy készítsd el a saját, kreatív és mókás álarcodat. És persze az előadások és a zombik sem maradhatnak el.

Esemény dátuma: 2020. szeptember 12 - november 15.


Zombie Run

Ha szeretnéd tudni, milyen érzés zombik elől futni az életedért, vagy milyen lehet az apokalipszis, akkor ez egy jó tapasztalatszerzés lesz! Három életed van, és ha mindet elveszted, egy leszel a megannyi élőhalottból. 

Esemény dátuma: a vírus miatt 2021-re halasztva


IV. Szórakozás, partik

Halloween Cruise bash

Az eseményt a Good Time ROK rendezi, és a cél egyszerű: öltözz a kedvenc karakterednek, és bulizz a folyó mentén 4 óra hosszat! A legjobb jelmezért pénzdíj jár, és ingyenes belépő a rendezvényszervezők egyik partner klubjába.

Dátum: elhalasztva 2021-re
Belépő: 85000 won (~23495 Ft)Haunted Factory Party

Az eseményt Gangnamban tartják, és a Global Seoulmates rendezi. A jegy korlátlan italt és ingyenes belépést biztosít a helyi klubbokba. Ezen kívül pedig jelmez verseny is zajlik, amit szintén díjaznak.

Dátum: elhalasztva 2021-re
Belépő: 40000 won (~11055 Ft)

Seoul Pub Crawl

A Seoul Pub Crawl minden évben szervez Halloweeni rendezvényeket, és még arra is van lehetőség, hogy a résztvevők két helyszín közül válasszanak; Hongdae vagy Itaewon. Ezeken a helyeken minden bár és klub halloweeni témába lesz öltöztetve.

Dátum: elhalasztva 2021-re


Still Alive 11

Ez Szöul legjobb pop/punk halloweeni bulija. Itt a legjobb jelmezes bulira és alternatív pop és punk zenére számíthatsz, amit élőzene biztosít.

Dátum: elhalasztva 2021-re
Belépő: 10000 won jelmezben (~2767Ft) és 15000 won jelmez nélkül (~4150Ft)


V. Hol kaphatsz halloweeni ételeket

Starbucks

A Starbucks minden évben válogatott halloweeni kínálattal jelentkezik.VI. Halloweeni szószedet

október - 10월 (sib-wol)
ősz - 가을 (ga-eul)
halloween - 할로윈 (hallowin)
cukorka - 사탕 (satang)
szellem - 귀신 (kwisin)
boszorkány - 마녀 (manyeo)
seprű - 빗자루 (bisjaul)
mágia - 마법 (mabeob)
pók - 거미 (geomi)
pókháló - 거미줄 (geomijul)
fekete macska - 검은 고양이 (geom-eun goyang-i)
telihold  - 보름달 (boleumdal)
vérfarkas - 늑대 인간 (neugdae ingan)
vámpír - 뱀파이어 (baempaieo)
múmia - 미라 (mira)
zombi - 좀비 (jombi)
babona - 미신 (misin)
árnyék - 그림자 (keorimja)
koponya, csintváz - 해골 (haegol)
tök - 호박 (hobag)
töklámpás - 잭오랜턴 (jaeg o laenteon)
jelmez - 의상 (uisang)
denevér - 박쥐 (bagjwi)
koporsó - 관 (gwan)
lámpa - 랜턴 (laenteon)
kísértetház - 귀신의 집 (gwisin-ui jib)
ördög - 악마 (agma)
rémálom - 악몽 (agmong)
holttest - 시체 (siche)
sír - 무덤 (mudeom)
kísértet történet - 괴담 (goedam)
átok - 저주 (jeoju)
(el)varázsol - 주문을 걸다 (jumun-eul geolda)
kísérteties, hátborzongató - 으스스하다 (euseuseuhada)


Forrás: ITT